Projecten lopend

Project
TMI Centrumeiland Amsterdam IJburg
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Aanneemsom
€ 2.285.544,00
Werkzaamheden
Het Centrumeiland is het nieuwste van de eilanden waaruit de Amsterdamse wijk IJburg bestaat. Het grenst aan het Haveneiland. De naam van het eiland is ontleend aan de centrumfunctie die dit eiland volgens de oorspronkelijke plannen is toegedacht.

Eind 2013 startte de gemeente Amsterdam met de aanleg van Centrumeiland in het IJmeer. Het eiland is opgespoten met zand uit het Markermeer. Het is gelegen ten noordoosten van het Haveneiland-Oost. Het land was in 2015 gereed.

Eind 2017 was de zettingsperiode van het eiland voorbij en heeft Sky Infra BV het werk bouwrijpmaken Centrumeiland aangenomen. Aansluitend op het bouwrijpmaken heeft Sky Infra B.V. de tijdelijke maaiveld inrichting aangenomen. De werkzaamheden bevatten o.a.:
- het stellen van de putten
- het aanleggen van tijdelijke wegen inclusief funderingen
- het aanleggen van tijdelijke trottoirrs
- het installeren en aansluiten van de openbare verlichting
- Het grond- en straatwerk t.b.v. de aansluitingen op de stadsverwarming

De werkzaamheden zijn naar verwachting in 2026 afgerond.
Project
BRM Centrumeiland Amsterdam IJburg
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Aanneemsom
€ 519.820,--
Werkzaamheden
Het Centrumeiland is het nieuwste van de eilanden waaruit de Amsterdamse wijk IJburg bestaat. Het grenst aan het Haveneiland. De naam van het eiland is ontleend aan de centrumfunctie die dit eiland volgens de oorspronkelijke plannen is toegedacht.

Eind 2013 startte de gemeente Amsterdam met de aanleg van Centrumeiland in het IJmeer. Het eiland is opgespoten met zand uit het Markermeer. Het is gelegen ten noordoosten van het Haveneiland-Oost. Het land was in 2015 gereed.

Eind 2017 was de zettingsperiode van het eiland voorbij en heeft Sky Infra BV het werk bouwrijpmaken Centrumeiland aangenomen de looptijd van het werk is tot medio 2023

het werk bestaat voornamelijk uit:

ca: 150.000 m3 ontgraven zand
ca: 150.000 m3 vervoeren zand
ca: 130.000 m3 verwerken zand op land
ca: 20.000 m3 verwerken zand onder water d.m.v sproeien
ca: 6500 m2 samenstellen kraagstuk
ca: 3200 ton aanbrengen bestorting
Foto's
Project
WRM Land van Winkel fase 2
Opdrachtgever
Gemeente de Ronde Venen
Aanneemsom
€ 317.800,--
Werkzaamheden
Het dorp Abcoude (gemeente de Ronde Venen, provincie Utrecht) krijgt een nieuwe dimensie met Land van Winkel. Aan de rand van het dorpscentrum, en dichtbij Amsterdam, worden 200 zeer gevarieerde woningen gerealiseerd.Het project bevind zich ten zuiden van Abcoude nabij afslag 3 van de A2.

De eerste fase van de ontwikkeling is reeds afgerond en de eerste bewoners hebben de woningen betrokken. In de tweede fase worden de woningen gebouwd en is de openbare ruimte bouwrijp gemaakt. Hierbij is een gedeelte van de nutsvoorzieningen al aangelegd. Dit project omvat de realisatie het woonrijp maken van een gedeelte van de ontwikkellocatie Land van Winkel.

het werk bestaat voornamelijk uit :

ca. 3500 m2 aanbrengen gebakken straatstenen
ca. 1800 m1 aanbrengen betonnen banden
ca. 250 ton aanbrengen asfalt
ca. 650 m2 aanbrengen slijtlagen (parelgrind)
aanbrengen groenpantsoenen
aanbrengen groeiplaatsverbeteringen

Het betreft een UAV-gc contract en project dient 2 maart 2018 te zijn opgeleverd

status project is lopend werk
Project
Bouwrijpmaken Winkelbuurt te Abcoude
Opdrachtgever
Gemeente de Ronde Venen
Aanneemsom
€ 1.014.000,--
Werkzaamheden
Sky Infra B.V. gaat in opdracht van de gemeente de Ronde Venen het plan de Winkelbuurt bouwrijp maken. De Winkelbuurt ligt ten zuiden van Abcoude en hier ontwikkelt de gemeente de Ronde Venen een nieuwe woonwijk. Op een terrein van 15,7 ha. worden de komende jaren circa 200 woningen gebouwd.

In de opzet van de Winkelbuurt is veel aandacht voor het huidige weidelandschap met slootjes en hoogteverschil. De noordkant van de nieuwe wijk sluit aan op bebouwing, de andere zijden op open weidelandschap. Er zal een natuurlijke overgang met landelijke randen tussen deze gebieden worden gevormd. De opzet en bouwstijl van de wijk past bij de bouwstijlen in de regio. Rondom een centraal dorpsplein zal de bebouwing dichter zijn dan langs de randen. Voor de inrichting zijn diverse plannen opgezet.

De eerste fase dient 15 mei 2015 gereed te zijn, de tweede fase medio 2017 en de derde en laatste fase medio 2019

het werk bestaat voornamelijk uit :

ca. 6000 m1 aanbrengen drainage
ca. 3000 m1 aanbrengen riolering
ca. 190 st aanbrengen putten
ca. 30.000 m3 ontgraven waterpartijen met NVO
ca. 1000 ton aanbrengen asfalt
ca. 5500 m2 aanbrengen straatwerk
ca. 275 m1 houten damwanden
aanbrengen diverse duikers en duikerstuwen

status project is lopend werk
Foto's