Cultuur- en natuurtechnische werken

 

Hieronder verstaan we de volgende werkzaamheden:

  • * Aanleg natuurterreinen en natuur ontwikkeling
  • * Aanleg natuurvriendelijke oevers
  • * Aanleg beplanting

* Aanleg parken en sportvelden
* Aanleg plantsoenen
* Aanleg begraafplaatsen

Voor cultuur- en natuurtechnische werken zijn vaak grote hoeveelheden grond en zand nodig. Ook kunnen er grote hoeveelheden grond en zand vrijkomen. Door de goede samenwerking met onze relaties kunnen wij uw grondstromen efficiënt en economisch verwerken.

 
Download hier onze brochure