(Nieuw)bouw Projecten

(nieuw)bouw projecten

Het grondwerk vormt het eerste stadium in een bouwproject. Van het inrichten van uw bouwterrein, het ontgraven en verzetten van grond uit de bouwkuip, het ontgaven van de funderingen en het weer aanvullen daarvan, de aanleg van de riolering tot en met het volledig inrichten van openbaar terrein Sky Infra B.V beheerst het allemaal en kan u van begin tot einde van uw project ontzorgen.

 Sky Infra B.V. heeft ruime ervaring met grondwerken. U kunt bij ons terecht voor het ontgraven en verzetten van grond, het leveren van grond, grind en zand en het aanbrengen van verhardingen en funderingen. Wij verzorgen grondwerken voor woningbouw, utiliteitsbouw en wegenbouw.

Bodemonderzoek en keuringen

 Grondwerk is gespecialiseerd werk. Niet alleen moet de grond afgegraven en afgevoerd worden; daarbij moet vooraf rekening gehouden worden met grondsoort, waterstand en eventuele vervuiling het benodigde bodemonderzoek van de grond, alsmede de benodigde keuringen voor het afvoeren van uw bouwstoffen verzorgt Sky Infra B.V. graag en moeiteloos voor u.

 Sky Infra B.V. ontzorgt de opdrachtgever volledig in de civieltechnische en infra kant van uw nieuwbouw projecten. Zo adviseren wij onze opdrachtgevers en werken wij in teamverband met hun, zodat zij niet voor verrassingen komen te staan.

Bodemsanering

Mocht er sprake zijn van vervuilde grond, dan zal de bodem gesaneerd moeten worden. Ook hier ontzorgen wij onze opdrachtgever. Wij verzorgen de gehele wettelijke administratie voor het bodemrapport en de daarbij horende meldingen. Voor bodemsanering werken wij met externe opdrachtgevers. Dat zijn vaste onderaannemers die wij vertrouwen en waarvan wij weten dat zij de juiste expertise en certificaten hebben.

Aanleggen van openbare inrichtingen

Sky Infra B.V. is er ook voor het inrichten van uw openbaar terrein zoals het aanbrengen van een fundering, straatwerk, asfalt, splitverhardingen . Voor elk project kunnen wij alle materialen zoals grond, grind en zand en groen leveren. Wij leveren dit uiteraard met de benodigde certificaten.

Sky Infra B.V. is flexibel, snel, doelgericht en een betrouwbare partner voor uw nieuwbouwprojecten !